Vælg en side

professionel rengøring i nordsjælland og storkøbenhavn

Information og betingelser for privat rengøring

Betaling

Når vi har leveret rengøring til dig i løbet af måneden, vil du modtage en samlet faktura sidst på måneden via e-mail. Vores betalingsbetingelser er 8 dage efter modtagelse af fakturaen. Vi følger en praksis med månedlig fakturering, hvilket betyder, at vi ikke fakturerer efter hver enkelt rengøring, men i stedet konsoliderer det på en månedlig faktura.

Rykkergebyr: 100,00 kr. inkl. moms. Inkassogebyr: 375,00 kr. inkl. moms.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på telefon 2633 6673 eller via e-mail på info@nemtogrent.dk. Vores åbningstider er mandag til fredag fra 09:00 til 14:00.

Kontaktinformation:

Vi opfordrer vores kunder til altid at sikre, at vi har opdaterede kontaktoplysninger, herunder e-mailadresser og telefonnumre. Eventuelle ændringer bedes sendt til os via e-mail på info@nemtogrent.dk.

Tidspunkt for udførelse af rengøring:

Normalt udfører vi privat rengøring mandag til fredag fra kl. 8 til kl. 16. Vi er dog yderst fleksible og kan tilpasse os dine behov, herunder starttidspunktet før kl. 8 eller efter kl. 16, hvis det er nødvendigt.

Forberedelse af rengøringen:

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at dit hjem er ordentligt forberedt til rengøringen. Vi forventer, at dit hjem er rimeligt ryddet op, da der ikke er tid til at udføre oprydning som en del af rengøringen. Hvis der ryges i hjemmet, beder vi om, at der luftes grundigt ud, inden rengøringen påbegyndes. Vær opmærksom på, at rygning ikke er tilladt i boligen under rengøringen.

Adgang til din bolig:

Vi tilpasser os dine præferencer og behov, så du kan vælge den løsning, der passer bedst til dig. Vi anbefaler generelt, at du giver os adgang til en nøgleboks, der kan monteres uden for dit hjem. Dette er den mest praktiske løsning, da det giver os mulighed for at udføre rengøringen, selv når du ikke er hjemme. Nøglebokse kan købes blandt andet i Jem og Fix for 139 kr., og vi kan kvittere for nøglen ved hjælp af en aftalekode. Selvfølgelig er valget altid dit, og du kan vælge den fremgangsmåde, der passer bedst til dine behov.

Nøgler & alarm:

Nemt og Rent opbevarer de nøgler, der er blevet udleveret, på en sikker måde i et låst nøgleskab uden nogen form for identifikation. Alarmkoder opbevares sikkert med en digital backup.

Rengøringsartikler & rengøringsmidler:

Nemt og Rent medbringer alle nødvendige rengøringsredskaber, herunder støvsuger, mopper, spande, klude og rengøringsmidler. Hvis der er særlige genstande i dit hjem, der kræver særlig opmærksomhed, såsom sarte tæpper, møbler, lamper, figurer og billeder, beder vi dig oplyse os om dette ved indgåelse af rengøringsaftalen. Hvis du ønsker, at vi bruger specifikke rengøringsmidler, bedes du stille disse til rådighed for os.

Parkering: 

Eventuelle parkeringsudgifter vil blive tillagt prisen for rengøringen.

Aflysning:

Ved behov for aflysning bedes du meddele os dette på mail info@nemtogrent.dk eller telefon 2633 6673 senest kl. 13 dagen før den planlagte rengøringsdag. Ved aflysning på selve rengøringsdagen skal du kontakte os på telefon 2633 6673 mellem kl. 7.00 og 7.30. Ved aflysning på selve rengøringsdagen pålægges et fast gebyr på 375,- kr. inkl. moms. Manglende afbud inden rengøringen påbegyndes eller udeblivelse fra aftalen medfører fuld betaling.

Ferieafmelding:

Hvis du planlægger at holde ferie, bedes du give os besked mindst 14 dage før ferieperioden. Dette gælder for forskellige ferieperioder som sommerferie (senest i uge 22), efterårsferie (senest i uge 39), vinterferie (senest i uge 4), juleferie (senest i uge 48) og påskeferie (senest 3 uger før påsken).

Rengøring på helligdage: 

Normalt tilbyder vi ikke rengøring på helligdage, men dette kan arrangeres mod en ekstra betaling. For yderligere information, bedes du kontakte os.

Reklamationer og udbedring: 

Hvis der opstår reklamationer vedrørende den udførte rengøring, bedes disse straks meddelt os, så vi kan håndtere dem så hurtigt som muligt. Eventuelle bemærkninger eller klager vedrørende den udførte rengøring skal fremsættes senest dagen efter kl. 08.00, dagen efter rengøringen, så de kan blive rettet og udbedret i overensstemmelse med dine forventninger.

Skader & forsikring: 

I tilfælde af en uheldig hændelse, hvor ansvaret påhviler os eller vores assistenter, vil vi overdrage sagen til vores forsikringsselskab. De vil herefter afgøre og dække eventuelle skader i overensstemmelse med deres forsikringsbetingelser og vurdering. Vi forpligter os til at holde dig fuldt opdateret omkring sagens forløb og gøre vores yderste for at sikre en hurtig og tilfredsstillende afslutning.

Såfremt der opstår skader under udførelsen af rengøringen, er du forsikret, da Nemt og Rent naturligvis har forsikring til dækning i tilfælde af uheld. Enhver skade, der måtte opstå, kan ikke modregnes på fakturaen, men vil blive afregnet, når forsikringen har godkendt og udbetalt eventuel erstatning. 

Prisregulering: 

Nemt og Rent forbeholder sig retten til at foretage prisjusteringer én gang årligt. Prisjusteringer vil træde i kraft fra og med den 1. februar og vil blive meddelt senest i december måned i det foregående år. I tilfælde af særlige ændringer i markedssituationen forbeholder Nemt og Rent sig retten til at ændre priserne på andre tidspunkter i løbet af året, med mindst 1 måneds varsel.

Opsigelse af aftalen: 

Du har fuld frihed til at opsige aftalen efter eget ønske, gerne med mindst 5 dages varsel før det planlagte besøg. Der er ingen kontraktmæssig binding i forhold til aftalen.

Tavshedspligt, fortrolighed og ren straffeattest er en selvfølge hos Nemt og Rent.

'Stor ros til jer'

Tusinde tak for super rengøring, det er virkelig nogle gode medarbejder du har der. Ros til dem!

Karin

'Mange tak!'

Det hele stråler og ser meget flot ud. Især badeværelset i kælderen (alt kalk på fliser er væk), køkken-fronter og stengulv er så fine og rene.

Charlotte

'Her er bare så rent'

Her er så fint, og jeg tror aldrig, at der har været så rent før. Så dejligt!

Lene